Jul 3, 2008

ಹರಿಹರ ಮಾತೆ

ಒಂದೊಂದು ದೆವತೆಯು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿನ್ನವಾಗಿದೆ,ಆದರೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಒಂದೆ.ದೆವರ ಸ್ವರೂಪ ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ಆಂತರೀಕ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.ಅಂತರಂಗ ನಮಗೆ ನೊಡಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ,,ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ ನಮಗೆ ನೊಡಲಸಾದ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ..ದೇವರ ಅತವಾ..ದೇವರ ಮುರ್ತಿಯ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ನನ್ನ ನಗ್ನವಾದ ಕಣ್ಣು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ನೊಡುತ್ತದೆ?.

ಹರಿಹರ ಮಾತೆ

ಮಹಾತಾಯೆ ಮರಿಯೇ
ಮನುಕುಲದ ತಾಯೇ
ನೀನೆಲ್ಲಿರುವೆ ತಾಯೇ

ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲಿನ್ನು ನಿನ್ನಾ
ಹೇಗೆ ಒಲಿಸಲಿನಿನ್ನಾ..
ಮರೆತೆಯಾ ಅಮ್ಮಾ ನನ್ನಾ..

ನೀಲಾಕಾಶದಶ್ಟು ವಿಶಾಲ ನೀ
ನೀಲಿಕಡಲಿಗಿಂತಲೂ ಆಳ ನೀ
ಅಣುವಿನಷ್ಟೆ.. ತಾಯಿ ನಾ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ...

ಜಪಮಾಲೆ


ಜಪಿಸಲೆ ನಾನೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಜಪವಾ
ದರಿಸಲೆ ನಾನೊಮ್ಮೆ ಜಪಮಾಲೆಯಾ
ಮರೆಯಲೆ ನಾನೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ನೊವಾ
ಹಾಡಲೆ ನಾನೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಗಾಯನವಾ?