Mar 11, 2010

ನಾನು ಮೀರಾ.., ನೀನಾ ಮಾಧವ....?

ನಾನು ಮೀರಾ..,

ನೀನಾ ಮಾಧವ....?

ಏನಿಲ್ಲದ ನನ್ನೊಳಗೆ

ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿಸಿದವ

ನೀನಾ ಮಾಧವ.......?

ಏನಲ್ಲದ ಮಾತೊಳಗೆ

ಮಧುರ ಭಾವ ಮೀಟಿದವ

ನೀನಾ ಮಾಧವ.......?

ಹಾಗಿಲ್ಲದ ನನ್ನೊಲವ

ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕೆಂದಾದೇಶಿಸಿದವ

ನೀನಾ ಮಾಧವ.......?

ಹಾಗಲ್ಲದ ನನ್ನಂತರಂಗವ

ಹಾಗೆಂದೇ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದವ

ನೀನಾ ಮಾಧವ........?

ಹೌದು , ನೀನೇ ಮಾಧವ

ಅದಕ್ಕೇ ಅಲ್ಲವೆ ನಾನು ಮೀರಾ....?!!

No comments:

Post a Comment