Jul 3, 2010ಬರಬಾರದಾಗಿತ್ತು ಬಂದೆ

ನೀನನ್ನ ಈ ಬಾಳಲ್ಲಿ..,

ನಿನಗಿಂತ ಚಂದದ ಬಿಂಬ ಮೂಡಲಿಲ್ಲನನ್ನ ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ..,

ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀನೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿದೆಆ ದೇವರಲ್ಲಿ..,

ನಿನಗೂ ಮೊದಲೇ ನಾ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವೆಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ.....

No comments:

Post a Comment