Dec 27, 2012

ಮನದರಸಿಪನ್ನೀರು ಬೀಳೋ..ಇ ಬೆಳದಂಗಳಲಿ...
ಪಾರಿಜಾತ ಅರಳೋ..ಸಮಯದಲಿ...
ನಿನ್ನ ಮನದ ಮಣ್ ವೀಣೆ ಮಿಡಿಯಲಿ ನನಗಾಗಿ....

ಚಂದಾಮಾಮನ ಬೊಗಸೆಯಲಿ
ಹಿಡೀಯೊ ಆಸೆಯ ಹುಚ್ಚು ಹುಡುಗೀ..


ತುಂತುರು ಹನಿಯ ಅಮ್ರುತಸ್ಪರ್ಶದಲಿ
ನೆನೆಯೊಣ ಬಾ ಗೆಳೆಯಾ.. ಒಮ್ಮೆ
ನೊವನೆಲ್ಲ ಮರೆಯೊಣ ಬಾ ಮೆಲ್ಲಗೆ...


ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ರಂಗವರ್ಣದೊಕುಳಿಯಲಿ
ಮೀಯೊಣ ಬಾ ಗೆಳೆಯಾ..
ನಿನ್ನ ನೆಪೆನ್ನ ಕಾಡಲು..ಎನ್ನಮನದಲ್ಲಾಗಿತಿದೆ
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ವರ್ಣ ಚಿತ್ತಾರಾ...ಅದ ನೀ ನೊಡು ಬಾಓ ಮೆಘವೇ... ಮೆಲ್ಲ ಸರಿ ನೀ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ
ಬರುವಳೀಗೆನ್ನ ಮನದರಸಿ ತುಂತುರು ಮಳೆಹನಿಯಾಗಿ..
ಪ್ರೀತಿಯ ಹನಿಗಳಿಂದೆನ್ನ ತೊಯಿಸಲಿ ಅವಳು...
ಅದ ನೋಡಿ... ಕಿಚ್ಚುಪಡಬೇಡ ನೀ..

No comments:

Post a Comment